Коректор и редактор

logo copy1Агенция “Ла мезон” извършва:

√набор на текст на компютър;
корекция и редакция на текст на български език.
Тези услуги извършваме за различни по жанр и обем текстове.

Услугите са поверени на висококвалифицирани и опитни специалисти.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА – ПО ИНТЕРНЕТ!

КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ!

♦ С професионалната помощ на опитни филолози съдържанието на рекламни материали, интернет сайтове, фирмени издания, дипломни работи, дисертации, преводни материали, книги, доклади, презентации и други носители на информация ще e съобразено с нормите и стилистичните особености на българския език. Това няма как да постигнете само чрез електронните текстообработващи и коригиращи програми. Коректорските и редакторски услуги на Агенция “Ла мезон” са гарантирани от експертите ни с богати знания и опит в работата с българския език.

♦Нашите клиенти получават за своите нужди професионалната подкрепа на квалифицирани филолози и на експерти в областта на рекламата. Те ще ви помогнат да намерите верния стил за своите публикации и текстове, ще дадат най-точния израз на вашата идея, ще разсеят колебанията ви по отношение на правопис и пунктуация.

♦Последващият прочит на всеки един текст дава идеи и нови посоки за развитие, които не са за пренебрегване, когато държите на своето представяне пред обществеността.

♦Набираме на компютър различни по обем и тематика текстове – включително книги, дипломни работи, доклади. ИЗВЪРШВАМЕ НАБОР НА ТЕКСТ И ПОСРЕДСТВОМ СВАЛЯНЕТО МУ ОТ ГЛАСОВ ЗАПИС.

♦Изработваме презентационни материали.

♦ Съставяме съдържанието на уеб сайтове, презентации, рекламни материали, фирмени издания, флаери и др. Това може да стане по сурови данни от клиента – уточнени под формата на интервю, както и редактиране на готови текстове на клиента и привеждането им във вид, подходящ за предназначението им.

Пишете ни на velikova@pr-lamezon.com, в Skype:la.mezon или пък се обадете на тел. 0876300069 за повече информация!

Be Sociable, Share!