Кратък курс по журналистика за кандидат-студенти

Агенция “Ла мезон” – Русе организира подготовка за кандидат-студенти по журналистика и връзки с обществеността. Заниманията се провеждат в рамките на 12 часа, разпределени в три дни. 

Подготовката съдържа базови насоки върху съвременните проблеми на обществения, политическия, икономическия и културния живот на страната, които се интерпретират в печата, радиото и телевизията. 

Курсът предоставя основни знания за журналистиката и връзките с обществеността.  Обучението включва писане на аргументиран текст, коментар на теми от предходни кандидат-студентски кампании. 

Целта на обучението е да се подпомогне подготовката за кандидатстване по специалности, свързани с журналистиката и масовите комуникации.

Датите за провеждане на курса се договарят индивидуално.  Обучението може да бъде и дистанционно. 

Цена: 98 лева

 

За контакт:

Росица Великова, мениджър на Агенция за връзки с обществеността „Ла мезон“, тел.0876400098.

Е-mail: info@pr-lamezon.com или pr_lamezon@abv.bg

Skype:la.mezon

 

 

Be Sociable, Share!