Връзки с обществеността и реклама

Ново! Курс “Кризисен PR” 

Ние, в агенция за връзки с обществеността и чо “Ла мезон”,  се справяме успешно с:

√ Откриване и поддържане на корпоративната или организационната идентичност на клиентите си;

√ Съставяне и реализация на комуникационни решения, така че клиентите ни да получат и поддържат общественото доверие;

√ Създаване и управление на корпоративен имидж,  разработване на програми за социална отговорност.

Пресконференция на Паскал Бернабе, Созопол

√ Цялостно PR обслужване;

√ Изработване на корпоративна комуникационна и рекламна стратегия;

 Осъществяване на връзките с обществеността на компанията, организацията или институцията;

√ Планиране и организиране на медийни кампании;

 Планиране и организиране на PR събития – пресконференции, конференции, семинари, презентации, бизнес срещи, тържества, коктейли и др.;

 Изработване на прес информации и журналистически материали – статии, интервюта и др.;

 Подготовка на речи;

 Медиа мониторинг – проследяване и анализ на материали в централните и регионалните средства за масова информация;

√ Кризисен PR, включително обучение по кризисен PR;

 √ Създаване на база данни по определена тема – от информации в медиите и други източници;

 √ Промотиране на продукти и услуги – включително цялостна организация и изпълнение на рекламни кампании;

√ Консултации за избор на най-удачните решения за позициониране на реклама;

√ Съставяне на съдържанието за интернет сайтове на фирми и организации и създаване на текстове за фирмени брошури;

 Създаване на презентационни материали;

√ Помагаме на новосъздадени компании, нови каузи и организации, както и на такива, които търсят за първи път комуникационни решения за популяризиране на своята дейност. Работата ни с тях осигурява разпознаваемост на продуктите, стоките, услугите и идеите им. Ангажираме се с избора на подходящите медии за представяне на фирмата или организацията, работим за адекватно позициониране на нашите клиенти в интернет, осигуряваме покритие на целевите групи чрез всички видове медии.SP

 Осигуряваме популяризация на дейността на румънския медиен пазар.

Възможностите за партньорство с нас можете да видите тук.

Пишете ни на info@pr-lamezon.com или pr_lamezon@abv.bg!

Be Sociable, Share!